@katkerkhofs bewees al eerder in alle markten in de entertainmentwereld thuis te zijn.